Nasz partner

Viessmann

Firma Viessmann

Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań.

Dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań.

Grupa Viessmann jest wiodącym producentem systemów grzewczych, przemysłowych i chłodniczych na arenie międzynarodowej. Kompleksowa oferta firmy Viessmann zawiera indywidualne rozwiązania wykorzystujące efektywne systemy o mocy od 1,5 do 120 000 kilowatów, przeznaczone do wszystkich obszarów zastosowania i wszystkich nośników energii.

Systemy grzewcze

Kompleksowa oferta prezentuje najnowocześniejszą technologię i wyznacza standardy jakości. Koncentracja na efektywnym operowaniu zasobami energii przyczynia się do obniżenia kosztów oraz ochrony zasobów i środowiska naturalnego.

Systemy grzewcze Viessmann do obiektów mieszkalnych i przemysłowych o mocy od 2 do 2200 kW to m.in:
 • Gazowe i olejowe kotły kondensacyjne
 • Pompy ciepła i zasobniki lodu
 • Systemy kogeneracyjne, nowość na skalę światową – urządzenie grzewcze na ogniwa paliwowe
 • Urządzenia hybrydowe
 • Kotły na drewno (granulat, zrębki drzewne, drewno w polanach)
 • Termiczne systemy solarne i instalacje fotowoltaiczne
 • Zasobniki, technika systemowa i wyposażenie dodatkowe

Systemy przemysłowe

Udostępnianie energii z uwzględnieniem aspektów energooszczędności i niskiej emisji substancji szkodliwych, a także wysokie bezpieczeństwo eksploatacji i stała dostępność stanowią istotne wymogi stawiane źródłom ciepła.

Efektywne rozwiązania do zastosowań przemysłowych o maksymalnej mocy cieplnej 120 MW i 120 t pary/h
 • Kotły parowe
 • Kotły wodne wysokotemperaturowe
 • Kotły na ciepło odpadowe
 • Instalacje na biomasę
 • Biogazownie: fermentacja mokra i sucha
 • Uzdatnianie i wprowadzanie biogazu do sieci gazu ziemnego
 

Systemy chłodnicze

Firma Viessmann jest jednym z czołowych europejskich producentów innowacyjnych rozwiązań w obszarze chłodnictwa. Bogata oferta produktów i usług zawiera wysokowydajne rozwiązania do zastosowań przemysłowych.