Nasz partner

BIT

Firma BIT

Producent wytwornic i generatorów pary.

Jesteśmy partnerami handlowymi firmy BIT.

Producent wytwornic i generatorów pary.

Wytwornica pary

Podstawowym  zastosowaniem  wytwornicy  jest  wytwarzanie  pary  nasyconej  na potrzeby przemysłu, zakładów rzemieślniczych i usługowych.

Wytwornica może pracować w sposób ciągły lub  okresowo  pokrywać  zapotrzebowanie  na parę. W  zależności  od  procesu  technologicznego  wytwornica  może  stanowić główne źródło pary jak również może być uzupełnieniem większych instalacji, które okresowo pracują ze zmniejszoną wydajnością. 

Kotłownie kontenerowe

Kotłownia kontenerowa to gotowe, mobilne produkty przystosowane do transportu samochodowego lub kolejowego pomieszczenie. Jest ono wyposażone w niezbędne urządzenia przygotowane do natychmiastowego uruchomienia go w wyznaczonym do tego miejscu.

Zbiornik do wody zasilającej

Zbiornik   wody   zasilającej  stanowi  moduł  zalecany przy instalowaniu     wytwornic pary typu WW-10/180 lub WW-10/300 oraz ich zespołów.

Zbiornik wody zasilającej umożliwia przyjęcie wody dodatkowej oraz kondensatu. Wyposażony jest w układ pompy tłoczącej wodę zasilającą do płaszcza wodnego wytwornicy pary oraz układ odbioru kondensatu. W układzie odbioru kondensatu zbiornik wody zasilającej posiada zamontowane naczynie rozprężające zapewniające bezpieczne oddzielenie fazy para/woda.

Kolektory pary

Rozdzielacz pary jest elementem , który stanowi początek instalacji parowej. Wyposażony jest w króćce doprowadzające parę z wytwornicy lub zespołu wytwornic oraz odprowadzające do stanowisk technologicznych.

Rozdzielacz posiada możliwość ręcznego i automatycznego odwodnienia przez co uzyskujemy bardzo dobrą jakość pary. Ze względu na specyfikę instalacji parowych rozdzielacz jest wykonywany indywidualnie do
potrzeb klienta..